Mokymai | P3.express projektų valdymas

Kas yra P3.express projektų valdymas?

P3.express yra supaprastinta, minimalistinė ir praktiška projektų valdymo sistema, kurią lengva išmokti ir lengva naudoti.

Pastebėta, kad dauguma projektų yra valdomi intuityviai, kadangi projektų valdymo sistemos yra gana sudėtingos, imlios laikui.

P3.express šią problemą išsprendė, panaudojant atsikartojančių veiksmų sistemą. P3.express susideda iš kasmėnesinių, savaitinių ir dieninių ciklų, kiekvienas kurių sutelkiamas į vieną valdymo veiksmų aspektą.

P3.express projektų valdymo mokymų nauda

Consulting Bees parengti P3.express projektų valdymo mokymai leis greitai įdiegti projektų valdymo kultūrą įmonėje ir sistemiškai juos valdyti. Ir tai savo ruožtu užtikrins įmonės veiklos tęstinumą, strategijos įgyvendinimą bei tvarų augimą.

Žinios

Suprasite kodėl P3.express projektų valdymo sistema tinka ir labai paprastiems, ir kompleksiškiems projektams.

Gausite praktinį projektų valdymo algoritmą, kuris „veda už rankos” kiekviename projekto valdymo žingsnyje.

Įgūdžiai

Gebėsite projektines veiklas įmonėje valdyti remiantis standartizuotu ciklu.

Mokymų metu išbandytus projektų valdymo įrankius (SMART tikslas, WBS, darbų grafiko sudarymas, rizikų vertinimas, komunikacijos planas, projekto rezultato vertinimas) dalyviai gebės taikyti praktiškai.

Kompetencija

Išmoksite efektyviai planuoti projektus, identifikuoti ir vertinti rizikas.

Gebėsite identifikuoti visas suinteresuotas šalis, suderinti projekto eigą (sukurti komunikacijos planą).

Išmoksite valdyti ir matuoti projektų eigą ir rezultatą, koreguoti projektą jo eigoje bei deleguoti užduotis projekto komandos dalyviams.

NaudA Organizacijai

Gausite praktinius projekto valdymo šablonus (projekto aprašas, darbų skleistinė, Gant’o diagrama, rizikų registras).

Jūsų organizacijos vykdomi projektai turės aiškiai apibrėžtą valdymo ciklą: sutelkta ir savalaikė komunikacija visoms suinteresuotoms šalims, mėnesio, savaitės ir dienos rutinos.

P3.express projektų valdymo mokymų programa

1. Kaip sistemiškai valdyti projektus?

 • Kas yra projektas?
 • Komandos valdymas funkcinėje ir projektinėje organizacijoje. Kur esate jūs?
 • Tarptautiniai projektų valdymo standartai.
 • Kasdienis komandos valdymas naudojant lanksčius projektų valdymo įrankius ir metodus: Agile: SCRUM; KANBAN; LEAN.
 • Projektų valdymo procesas.

2. Projekto iniciavimas. Kokie yra pagrindiniai planavimo žingsniai?

 • Projekto aprašo parengimas.
 • Projekto grupės planavimas; žmogiškųjų ir kitų darbo išteklių veiklos valdymas.
 • Suinteresuotų šalių valdymas.
 • Tikslų prioritetai ir SMART tikslas. Kaip projektą „parduoti“ komandai?
 • Apimties, laiko, kaštų planavimas ir projekto atsiperkamumo vertinimas. Projekto „pardavimas“, valdybai/ vadovams?
 • Projekto veiklų identifikavimas. Veiklų matricos (WBS) sudarymas.
 • Rizikų identifikavimas ir valdymo įrankiai.
 • Projekto tarpusavio priežiūra ir vykdymo sprendimai.
 • Projekto pradžios formalizavimas.

3. Kaip valdyti projekto komandą ir sutelktai komunikuoti?

 • Mėnesio ciklas: darbų planavimas, komunikavimas su komanda ir suinteresuotomis šalimis, grįžtamojo ryšio surinkimas.
 • Savaitės ciklas: darbų matavimas ir nuokrypių valdymas, ataskaitų teikimas, sutelkta komunikacija.
 • Kasdienė veikla: užduočių atlikimas ir uždarymas.

4. Kaip užbaigti projektą ir vykdyti po projektinę veiklą?

 • Projekto rezultatų „pardavimas“ suinteresuotoms šalims.
 • Suinteresuotų šalių pasitenkinimo vertinimas.
 • Informacijos apie projektą archyvavimas.
 • Sutelkta komunikacija.
 • Projekto rezultatų stebėsena po projekto ir komunikacija su suinteresuotomis šalimis.
Susiję mokymai

Projektų valdymas yra būtina kompetencija kiekvienoje organizacijoje, kadangi visos organizacijos susiduria su vidiniais ir išoriniais projektais. Sužinokite projektų valdymo pagrindus ir pagrindines projektų valdymo metodikas: Projektų valdymo mokymai. Taip pat mokėkite įvertinti ir valdyti rizikas kylančias projekto įgyvendinimo metu: Projektų rizikų valdymo procesas.

Įmonės projektų valdymas - vidiniai ir išoriniai mokymai vadovams ir darbuotojams. Consulting Bees vedami mokymai organizacijoms
Projektų valdymas
Rizikos kelyje link tikslo. Kaip tinkamai valdyti rizikas projekto metu. Projekto rizikų valdymo mokymai. Consulting Bees
Projektų rizikų valdymo procesas
Turite klausimų dėl P3.express projektų valdymo mokymų?