PARTNERIAI, PADEDANTYS JŪSŲ VERSLUI AUGTI

Esame Jūsų pasirinkimas Nr. 1 verslo procesų valdymo ir efektyvinimo srityje

Paslaugos

Mūsų siekis yra užtikrinti tvarų įmonių augimą. Pokyčius vykdome kartu su darbuotojais ir vadovais, sukuriant prasmės jausmą, išnaudojant emocinį intelektą, suteikiant reikiamas kompetencijas.

Veiklos auditas

Auditas padeda organizacijai gerinti veiklos efektyvumą, racionalumą, atskleisti problemas ir rizikas taip gerinant savo finansinį patikimumą.

Audito metu identifikuojamos rizikos, grėsmės ir galimybės racionalizuoti organizacijos veiklą ir optimizuoti išteklius, pvz., taupyti laiką ir pinigus.

Audito rezultatas – numatyti ir suprioretizuoti reikiami strateginiai ir operatyviniai pokyčiai.

Pokyčio projektas

Tikslas – įvesti naujoves į įmonės veiklą ir didinti veiklos efektyvumą.

Pokytis gali apimti procesų automatizavimą, naujų produktų, paslaugų kūrimą, struktūros ar darbo metodų pokyčius, darbuotojų įtraukimą.

Pokyčio rezultatas – padidėjęs procesų efektyvumas, didesnis konkurencingumas, laimingas klientas ir darbuotojas.

Renginiai

Atsižvelgiant į siekiamus tikslus yra parenkamas renginys, pritaikytas konkrečiai įmonei.

Galimi renginiai: strateginė sesija, vidiniai mokymai, darbuotojų kompetencijų ugdymas konkrečia tema, kliento kelionės žemėlapio sudarymas, hakatono organizavimas.

Renginio rezultatas – žinios, įgūdžiai, kompetencijos, kitas numatytas produktas.

MOKYMAI

Mūsų vedami mokymai, pritaikyti būtent jums!

Vykdome vidinius ir išorinius mokymus privačiam ir viešajam sektoriui. Vidiniai mokymai įmonei adaptuojami pagal organizacijos veiklos specifiką ir konkrečius poreikius.

Strateginis valdymas

Kaip užtikrinti, kad Jūsų strategija būtų įgyvendinta? Kaip įtraukti vadovus ir darbuotojus į įgyvendinimo procesą?

Procesų valdymas

Kaip suprasti, ar Jums tinka procesų valdymas? Kaip valdyti procesus taip, kad jų efektyvumas augtų ir kurtų naudą įmonei?

Projektų valdymas

Kaip įtraukti projektų valdymo įrankius į kasdienį darbą? Kaip užtikrinti projektų eigos stebėseną ir rezultatų pasiekimą?

MŪSŲ KLIENTAI