Mokymai | Problemų sprendimas

Kaip versle kylančias problemas paversti nuolatiniu veiklos tobulinimu?

Kiekvieną dieną susiduriame su išsūkiais, problemomis ar klausimais, į kuriuos ieškome atsakymų. Neretai sprendimus priimame vadovaudamiesi savo patirtimi ar nuojauta.

Consulting Bees praktika rodo, jog priimami sprendimai dažniausiai leidžia sumažinti padarinių pasekmes, tačiau neidentifikavus esminės problemos priežasties bei jos neišsprendus, situacija nuolat kartojasi.

Kiekviena identifikuota ir tinkamai išspręsta problema versle gali tapti nauja galimybe. Norint eiti nuolatinio tobulėjimo keliu, reikia pakeisti požiūrį (problemoje matant galimybę) ir naudoti veikiančius įrankius, kurie leistų problemą paversti galimybe.

Mūsų taikoma problemų sprendimo metodika yra pagrįsta A3 (vieno puslapio problemos identifikavimo ir sprendimo ataskaita, telpanti ant A3 dydžio lapo), PDCA (angl. plan – do – check – act), DMAIC (angl. define – measure – analyze – improve – control) ir ADKAR (angl. awarness – desire – knowledge – ability – reinforcement) praktikomis.
Šią metodiką paprasta naudoti, ji suprantama tiek vadybinės, tiek techninės pakraipos darbuotojams. Šis metodas leidžia identifikuoti bei išspręsti problemą iš esmės, kad ji ateityje nesikartotų.

Tai racionalus ir efektyvus būdas spręsti problemas bei kurti naujas galimybes ir nuolat tobulėti.

Problemų sprendimo mokymų nauda

Consulting Bees vedami problemų sprendimo mokymai yra vieni universaliausių mokymų, kurių metu įgytos žinios yra pritaikomos visose veiklose ir padeda spręsti visų tipų ir sudėtingumo problemas. Tai baziniai mokymai rekomenduojami visų lygių įmonių vadovams bei darbuotojams.

Žinios

Sužinosite, kad teisingas problemų identifikavimas ir valdymas gali vesti į nuolatinį tobulėjimą.

Susipažinsite su metodišku problemų sprendimo algoritmu.

Įgūdžiai

Gebėsite prioretizuoti problemas savo veikloje.

Gebėsite tinkamai suformuluoti ir apibrėžti problemą, jos sprendimui pritraukti reikiamus resursus.

Kompetencija

Mokėsite atrasti esmines problemos priežastis ir spręsti problemas taip, kad jos nesikartotų.

Mokėsite suburti komandą, valdyti ir užtikrinti pokyčio įgyvendinimą.

NaudA Organizacijai

Nuo gaisrų valdymo pereisite prie nuolatinio tobulėjimo kultūros.

Savo problemas paversite organizacijos galimybėmis ir stiprybėmis, taip įgaudami konkurencinį pranašumą.

Problemų sprendimo mokymų programa

1. Kas yra problema?

 • Problemos apibrėžimas.
 • Problemų sprendimo būdai.

2. Kaip metodiškai spręsti problemą?

 • Problemos identifikavimas ir apibrėžimas (SMART).
 • Esamos situacijos nustatymas (AS-IS).
 • Tikslo identifikavimas (SMART).
 • Esminių priežasčių paieška (Žuvies kaulo diagrama (Fish bone), 5 kodėl? (5 why?), Pareto dėsnis, Neatitikčių registras (Failure Mode Effect / Scatter diagram)). Tinkamo įrankio parinkimas.
 • Veiksmų plano surašymas ir prioritetų išgryninimas (Prioritetų matrica).
 • Rezultatų užfiksavimas.
 • Sprendimo standartizavimas.

3. Kaip įgyvendinti pokytį ir kas gali nepavykti?

 • Klasikinė reakcija į pokyčius.
 • Darbuotojų įsitraukimo užtikrinimas ir/ar didinimas.
Susiję mokymai

Įgiję problemų identifikavimo ir sprendimo pagrindus, į daugelį situacijų įmonės veikloje žvelgiste kitaip. Vis dėlto tam tikros sritys turi konkrečius sprendimo būdus, kurių taikymas leidžia pasiekti strateginių įmonės tikslų: tiekimo grandinės valdymas; kliento kelionės žemėlapis; kokybės ir neatitikčių valdymas. Ir žinoma, dar vieni bazinių mokymų, pritaikomų visuose įmonės veiklos segmentuose: procesų valdymas; BPMN procesų braižymo mokymai.

Įmonės procesų valdymas - vidiniai ir išoriniai mokymai vadovams ir darbuotojams. Consulting Bees vedami mokymai organizacijoms
Procesų valdymas
Prekybinių ir gamybinių įmonių tiekimo grandinės nuo tolimiausio tiekėjo iki pirkėjo valdymas. Tiekimo grandinės valdymo mokymai. Consulting Bees
Tiekimo grandinės valdymas
Kliento poreikiai - unikalūs ar galima juos standartizuoti? Patenkinti kliento poreikiai - augantys pardavimai. Kliento kelionės žemėlapio sudarymo mokymai. Consulting Bees
Kliento kelionės žemėlapis
Kokybės ir neatitikčių valdymo mokymai. Consulting Bees
Kokybės ir neatitikčių valdymas
Procesų braižymo BPMN mokymai. Consulting Bees
BPMN mokymai
Turite klausimų dėl Problemų sprendimo mokymų?