Mokymai | Projektų valdymas

Kodėl projektų valdymas yra būtina kompetencija kiekvienoje organizacijoje?

Visos įmonės, nepriklausomai nuo vykdomos veiklos, susiduria su vidiniais (pokyčio, augimo, įrenginių atnaujinimo, kt.) arba išoriniais (tiekimo grandinės, kliento, kt. inicijuotais) projektais. Svarbu suprasti ir identifikuoti, ar atliekami veiksmai yra projektas? Ir jei atsakymas yra taip! – valdyti projektą, nepaliekant jo savaime suprantamai eigai.

Projektų valdymas organizacijoje padeda suvaldyti chaosą ir gaisrų gesinimą paversti valdoma žingsnių seka bei rizikų valdymu.

Metodiškai ir nuosekliai valdomi projektai užtikrina, kad numatytu laiku, neviršijant biudžeto, bus įgyvendintas projektas ir pasiekti projektui iškelti tikslai.

Projektų valdymas yra būtina kompetencija, kurios turėjimas įmonės darbuotojams leidžia sklandžiai ir efektyviai atlikti darbus, aiškiai komunikuoti su projekte dalyvaujančiomis pusėmis, stebėti ir valdyti projekto eigą.

Projektų valdymo mokymų nauda

Consulting Bees projektų valdymo mokymai apima visą paketą reikalingų žinių, kompetencijų, praktinių patarimų bei patogių įrankių, kuriuos gauna mokymų dalyviai ir tai leidžia jiems veiksmingai valdyti projektus savo įmonėse.

Žinios

Suprasite kas yra projektas ir kokie svarbiausi projektų valdymo elementai.

Gausite praktinį projektų valdymo algoritmą, kuris „veda už rankos” kiekviename projekto valdymo žingsnyje.

Įgūdžiai

Gebėsite projektines veiklas įmonėje valdyti remiantis gerosiomis pasaulinėmis praktikomis.

Mokymų metu išbandytus projektų valdymo įrankius (SMART tikslas, WBS, darbų grafiko sudarymas, rizikų vertinimas, komunikacijos planas, projekto rezultato vertinimas) dalyviai gebės taikyti praktiškai.

Kompetencija

Išmoksite efektyviai planuoti projektus, identifikuoti ir vertinti rizikas.

Gebėsite identifikuoti visas suinteresuotas šalis, suderinti projekto eigą (sukurti komunikacijos planą).

Išmoksite valdyti ir matuoti projektų eigą ir rezultatą, koreguoti projektą jo eigoje bei deleguoti užduotis projekto komandos dalyviams.

NaudA Organizacijai

Gausite praktinius projekto valdymo šablonus (projekto aprašas, darbų skleistinė, Gant’o diagrama, rizikų registras).

Jūsų organizacijos vykdomi projektai turės aiškiai apibrėžtą valdymo ciklą: sutelkta ir savalaikė komunikacija visoms suinteresuotoms šalims, mėnesio, savaitės ir dienos rutinos.

Projektų valdymo mokymų programa

1. Kokios projektų valdymo metodikos tinka jūsų organizacijai?

 • Kas yra projektas? Kuo skiriasi projektinė ir funkcinė organizacija?
 • Tarptautiniai projektų valdymo standartai.
 • Lankstūs projektų valdymo įrankiai ir metodai: SCRUM, Agile, KANBAN ir kiti.
 • Projektų valdymo procesas.

2. Kokie yra pagrindiniai projekto planavimo žingsniai?

 • Projekto aprašas. Tikslų prioritetai ir SMART tikslas.
 • Apimties, laiko, kaštų planavimas ir projekto atsiperkamumo vertinimas.
 • Projekto veiklų identifikavimas. Veiklų matricos (WBS) sudarymo (praktinė užduotis).
 • Projekto tvarkaraštis. Ganto diagramos sudarymo užduotis. Kritinis kelias (praktinė užduotis).

3. Kaip sudaryti projekto rizikų valdymo planą?

 • Rizikų identifikavimas (praktinė užduotis) ir valdymo įrankiai.

4. Kaip dirbti su komanda?

 • Projekto grupės planavimas; žmogiškųjų ir kitų darbo išteklių veiklos valdymas ir užduočių delegavimas.
 • Efektyvi darbuotojų komunikacija ir suinteresuotų šalių valdymas, bendradarbiavimas su projekto savininku.

5. Kas yra sėkmingas projekto vykdymas, kontrolė ir užbaigimas?

 • Projekto vykdymas, eigos stebėsena ir kontrolė.
 • Projekto užbaigimas ir rezultatų vertinimas.
Susiję mokymai

Projektų valdymas yra plati sritis, kuriai būtina skirti dėmesį kiekvienoje organizacijoje. Consulting Bees pirmas prioritetas yra pateikti aiškius ir koncentruotus mokymus, kuriuose įgytos žinios būtų realiai naudojamos įmonės veikloje ir sudarytų sąlygas dirbti tvariai. Pagal mūsų konsultacinę patirtį, išskyrėme 2 papildomus detalesnius mokymus, kurie leis projektų valdymą įdiegti greitai ir naudoti kasdien: P3 express projektų valdymas ir projektų rizikų valdymo procesas.

P3.express yra supaprastinta, minimalistinė ir praktiška projektų valdymo sistema, kurią lengva išmokti ir lengva naudoti
P3.express – Projektų valdymas
Rizikos kelyje link tikslo. Kaip tinkamai valdyti rizikas projekto metu. Projekto rizikų valdymo mokymai. Consulting Bees
Projektų rizikų valdymo procesas
Turite klausimų dėl Projektų valdymo mokymų?