Mokymai | Projektų rizikų valdymo procesas

Kaip išvengti nesėkmių įgyvendinant projektus?

Dažna projektų valdymo patirtis įmonėse – biudžeto, laiko ar apimčių nukrypimai nuo sutarto projekto įgyvendinimo plano ar projekto sąmatos. Ir, deja, ši praktika yra tokia dažna, jog neretai įmonės vertina projektų įgyvendinimo vėlavimus ar pasikeitimus kaip natūralų dalyką – „taip būna visada”.

Sėkmingas projektų valdymas priklauso nuo gerai suplanuotų ir suvaldytų rizikų. Visi esame įpratę plane atvaizduoti tai, ką jau žinome iš savo ar kitų patirčių. Sunkiausia yra numatyti galimas kliūtis, sąsajas tarp užduočių ir jų apribojimus. Būtent dėl to projektų valdymo ašis ir sėkmės garantas yra darbas su rizikomis ir metodiškas jų valdymas.

Projektų rizikų valdymo proceso mokymų nauda

Consulting Bees projektų rizikų valdymo mokymai yra paruošti toms įmonėms bei jų darbuotojams, kurie ieško atsakymų ir būdų, kaip sėkmingai įgyvendinti projektus, išvengti vėlavimo ar biudžeto pasikeitimo. Mokėjimas identifikuoti ir vertinti rizikas leis racionaliai valdyti projektą, objektyviai vertinti susidariusias aplinkybes ir spręsti projekto eigoje atsiradusias rizikas.

Žinios

Sužinosite, kaip projektus valdyti metodiškai.

Susipažinsite su pagrindiniais rizikų tipais ir jų klasifikavimu.

Įgūdžiai

Gebėsite klasifikuoti projektų rizikas ir nustatyti jų prioritetus.

Gebėsite užtikrinti optimalią komunikaciją projekte.

Kompetencija

Valdysite rizikas ir formuosite joms tinkamiausius atsakus, taip didindami projekto atsparumą.

Mokėsite suplanuoti reikiamus resursus ir užtikrinti sklandų komunikavimą tarp suinteresuotųjų šalių

NaudA Organizacijai

Daugiau įmonės projektų bus įvykdomi laiku, užtikrinant kokybę ir neviršijant biudžeto.

Darbuotojai bus įgalinti sprendžiant rizikas ir įgys pasitikėjimą.

Projektų rizikų valdymo proceso mokymų programa

1. Projektų valdymas organizacijose

 • Kas yra projektas?
 • Projektų valdymo procesas.
 • Projekto iniciavimas ir pagrindiniai planavimo žingsniai.

2. Projekto rizikų valdymas = sėkmingas projektas

 • Rizikų tipai (Animals of risks).
 • Rizikų identifikavimas.
 • Rizikų prioritetai.
 • Rizikų valdymo įrankiai.
 • Rizikų valdymas bendrame projekto valdymo procese.
 • Projekto atsparumo didinimas.

3. Darbas su komanda ir optimali komunikacija – rizikų valdymo dalis

 • Bendradarbiavimas su projekto savininku.
 • Projekto grupės planavimas; žmogiškųjų ir kitų darbo išteklių veiklos valdymas ir užduočių delegavimas.
 • Sutelkta komunikacija.
 • Suinteresuotų šalių valdymas.
Susiję mokymai

Projektų valdymas yra būtina kompetencija kiekvienoje organizacijoje. Rekomenduojame susipažinti su projektų valdymo pagrindais Projektų valdymo mokymuose, bei išmokti projektus valdyti greitai ir lengvai, naudojant P3.express projektų valdymo sistemą.

Įmonės projektų valdymas - vidiniai ir išoriniai mokymai vadovams ir darbuotojams. Consulting Bees vedami mokymai organizacijoms
Projektų valdymas
supaprastinta, P3.express minimalistinė ir praktiška projektų valdymo sistema. P3.express mokymai. Consulting Bees
P3.express – Projektų valdymas
Turite klausimų dėl Projektų rizikų valdymo proceso mokymų?