Mokymai | Procesų paruošimas Informacinės Sistemos diegimui

Informacinės sistemos (IS) diegimas

Visos organizacijos, pasiekusios atitinkamą išvystymą ir brandą, neišvengiamai diegia/ atnaujina informacines sistemas, kurios leidžia dirbti efektyviau, pagaminti geresnės kokybės produktą/ paslaugą, geriau patenkinti klientų poreikius ir pan.

Dėl kokios priežasties IS diegimas įmonėms neretai tampa veiklos išbandymu?

Neišgrynintas poreikis, vidinio projekto vadovo ir komandos resurso neskyrimas tikintis, kad „diegėjai viskuo pasirūpins“, dažnai nuvilia įmones ir iššaukia nepageidaujamus reiškinius.
IS diegimo projekto vėlavimas, biudžeto viršijimas, investicija į perteklinį funkcionalumą, darbuotojų pasipriešinimas ir nepasitenkinimas – dažnos tokių projektų pasekmės.

Norint užkirsti joms kelią, rekomenduojame IS diegimą vertinti kaip vidinį įmonės pokyčių projektą, jam pasiruošti ir valdyti metodiškai.

Procesų paruošimo IS diegimui mokymų nauda

Consulting Bees procesų paruošimo IS diegimui mokymai yra paremti teorinėmis pokyčių valdymo, projektų valdymo bei procesų valdymo žiniomis. Teorija apjungiama su praktinėmis žiniomis apie IS diegimą, gerosiomis praktikomis bei dažniausiai pasitaikančiomis problemomis ir jų sprendimo būdais.

Žinios

Sužinosite, kokios IS yra dažniausiai diegiamos šiuolaikinėje rinkoje

Suprasite kokias problemas specializuotos IS padeda išspręsti įmonėms.

Sužinosite, kaip metodiškai pasiruošti IS diegimo projektui.

Įgūdžiai

Gebėsite nustatyti prioritetus sistemų funkcionalumui.

Gebėsite vertinti sistemos atsiperkamumą ir naudą.

Gebėsite suplanuoti pokyčio projektą ir priskirti atsakingus asmenis.

Kompetencija

Mokėsite įvertinti esamą situaciją ir suplanuoti reikiamą pokytį.

Valdysite projekto apimtis, laiką ir biudžetą.

Mokėsite motyvuoti komandą ir užtikrinti darbuotojų įsitraukimą.

NaudA Organizacijai

Įmonė nešvaistys laiko ir lėšų klaidų taisymui ir nereikalingo funkcionalumo diegimui.

IS diegimas vyks koordinuotai, darbuotojai jaus pasitikėjimą ir užtikrintumą.

Darbuotojai jaus prisidėję prie IS poreikio gryninimo ir diegimo veiklų.

Procesų paruošimo naujos IS diegimui mokymų programa

1. Kokias IS dažniausiai diegia įmonės?

 • Verslo valdymo sistemos (ERP).
 • Atsargų valdymo sistemos.
 • Sandėlio valdymo sistemos.
 • Dokumentų valdymo sistemos.

2. Kaip suprasti, kokios IS Jums reikia?

 • Kaip išsirinkti tinkamą sistemą? Alternatyvų vertinimas.
 • IS vertinimo kriterijų formavimas.
 • „Business case“: investicijos atsiperkamumo vertinimas ir sprendimo priėmimas.
 • Pasirengimas IS diegimui.

3. Kaip paruošti įmonės procesus IS diegimui?

 • Vidinių procesų auditas – esamos situacijos (AS IS) vertinimas.
 • Būsimos situacijos (TO BE) modeliavimas.
 • Procesų ruošimas IS diegimui.

4. Kodėl motyvuota komanda yra esminis sėkmės veiksnys diegiant naują IS?

 • Pokyčio valdymas įmonėje.
 • Kaip paruošti darbuotojus naujos sistemos diegimui?
 • Kaip atskirti žmonių pasipriešinimą nuo sistemos funkcionalumo trūkumų?
 • Kaip žmonių pasipriešinimą pakeisti jų sudominimu ir įtraukimu?

5. Kokie yra pagrindiniai projektų valdymo elementai, kurių reiktų nepamiršti?

 • Prioritetų išgryninimas ir reikalavimai kokybei.
 • Projekto planas: vaidmenys ir atsakomybės.
 • Laiko ir biudžeto planavimas.
 • Rizikų valdymas.
 • Kasdienis projekto valdymas
Susiję mokymai

Pokyčių valdymas yra platesni mokymai, apimantys daugiau sričių nei tik pasiruošimas naujos IS diegimui. Šie mokymai leidžia suprasti, dėl kokios priežasties pokyčių valdymas yra svarbus ir kokią įtaką tai turi efektyviam ir sklandžiam įmonės darbui.

Žinojimas apie pokyčius, jų vykdymo prasmės supratimas ir sėkmingas įgyvendinimas. Pokyčių valdymo mokymai. Consulting Bees
pokyčių valdymas organizacijoje
Turite klausimų dėl Procesų paruošimo naujos IS diegimui mokymų?