Mokymai | Pokyčių valdymas organizacijoje

Kas yra pokyčių valdymas?

Kiekvienas projektas organizacijoje, reikalaujantis papildomo laiko ir pastangų, neretai įtraukiantis daugiau nei vieną darbuotoją, yra tuo pačiu ir pokyčio projektas.

Kokia pokyčių valdymo svarba?

Dėl kokios priežasties net ir metodiškai įgyvendintas projektas gali neatnešti norimos naudos įmonei?
Tai įvyksta dėl to, jog nevaldomas projektas kaip pokytis, nevertinama darbuotojų įtraukimo svarba, neatsakoma į „savaime” suprantamus klausimus: kokia naujai diegiamo projekto nauda organizacijai ir kiekvienam darbuotojui atskirai?

Pokyčių valdymo kompetencija organizacijas įgalina įvertinti ir spręsti šias rizikas. Pokyčio valdymo žinios bei įgūdžiai – tai būtina konkurencingo verslo užtikrinimo sąlyga.

Pokyčių valdymo organizacijoje mokymų nauda

Consulting Bees pokyčių valdymo organizacijoje mokymai leidžia suformuoti įgūdžius bei įgyti reikiamas kompetencijas pokyčių valdymui. Teisingai suvaldyti pokyčiai leidžia organizacijoms augti, vystytis ir sėkmingai siekti užsibrėžtų tikslų.

Žinios

Sužinosite, kokios yra pagrindinės pokyčių rūšys ir žmonių reakcijos į juos.

Suprasite, kaip pokyčių valdymas yra susijęs su įmonės strategija.

Įgūdžiai

Pokyčių valdymas taps jūsų įmonės projektų valdymo pamatu.

Gebėsite pokyčio poreikį „parduoti“ darbuotojams.

Kompetencija

Įgysite pokyčių valdymo kompetencijas.

Mokėsite pokyčius valdyti įtraukiant komandą ir nuosekliai.

NaudA Organizacijai

Užtikrinsite, kad įmonėje pokyčiai vyktų lengvai ir motyvuotų darbuotojus.

Nešvaistysite įmonės resursų nesėkmingiems projektams.

Pokyčių organizacijoje valdymo mokymų programa

1. Kas yra pokytis?

 • Pagrindinės rūšys ir jų valdymo ypatumai.
 • Pokyčio valdymo procesas.
 • Pasaulinės pokyčių valdymo praktikos ir tendencijos.

2. Pokyčio poreikio identifikavimas arba kokio pokyčio reikia jūsų organizacijai?

 • Pagrįsti pokyčiai – tvaraus verslo pagrindas.
 • Sąsajos su įmonės strategija.
 • Procesų ir informacinių sistemų auditas.

3. Kaip „parduoti“ pokytį darbuotojams?

 • Darbuotojų į(si)traukimas = sėkmingas pokytis.
 • Psichologiniai pokyčio priėmimo etapai.
 • Praktiniai žingsniai darbuotojų įsitraukimo link: rolės ir atsakomybės.

4. Kaip suvaldyti pokyčio projektą?

 • Pokyčio “Definition of Done” ir tikslo identifikavimas.
 • Projekto planas.
 • Nuosaikus pokyčio valdymas: užduotys, rizikos, suinteresuotosios šalys.
 • Pokyčio rezultatų užfiksavimas ir standartizavimo svarba.
Susiję mokymai

Pokyčių valdymas yra neatsiejama kiekvieno projekto valdymo dalis, kadangi projekto diegimas yra pokytis organizacijoje. Vienas tokių projektų kiekvienoje organizacijoje, pasiekus atitinkamą brandą, yra informacinės sistemos (IS) diegimas, neretai sutrikdantis įprastą visos įmonės veiklą ilgam laikui. Dėl šios priežasties paruošėme detalius mokymus: pasiruošimas naujos IS diegimui.

Naujos informacinės sistemos diegimas, tinkamų parametrų nustatymas ir integravimas į kasdieninės veiklos valdymą. Pasiruošimo IS diegimui mokymai. Consulting Bees
Pasiruošimas naujos Informacinės sistemos diegimui
Turite klausimų dėl Pokyčių valdymo organizacijoje mokymų?