Mokymai | KPI rodikliai

Kas yra KPI?

KPI (angl. key performance indicator) yra pagrindiniai rodikliai, kuriais matuojami organizacijos veiklos rezultatai, efektyvumas, našumas ir pan.

Ar esami KPI sukuria maksimalią vertę verslui?

Tinkamai parinktų rodiklių krepšelis ir kasdienis veiklos valdymas yra pagrindinis įrankis kiekvienai įmonei, kuri nori efektyviai valdyti veiklą, pasiekti užsibrėžtus tikslus ir laiku priimti sprendimus, pagrįstus duomenimis.

KPI rodiklių mokymų nauda

Consulting Bees KPI rodiklių mokymai – tai susisteminta informacija apie pagrindinius veiklos rodiklius. Mokymuose sužinosite kaip ir kokius rodiklius verta integruoti į kiekvienos organizacijos ar skyriaus veiklą ir kaip jie padės siekti strateginių įmonės tikslų.

Žinios

Gausite žinių apie šiuolaikines pasaulines strategijos formavimo praktikas.

Sužinosite kokius rodiklius verta ir prasminga matuoti bei kaip juos integruoti į savo kasdienį veiklos valdymą.

Įgūdžiai

Įgysite strategijos planavimo, formavimo ir įgyvendinimo įgūdžius.

Suprasite kuo skiriasi rodikliai ir kokių KPI krepšelis atitinka jūsų įmonės brandą.

Galėsite įdiegti kasdienių susirinkimų sistemą remiantis pateiktu praktiniu diegimo planu: konkretūs žingsniai, formatas, formos ir pavyzdžiai.

Kompetencija

Gebėsite įmonės strategiją paversti konkrečiais įmonės ir padalinių tikslais, taip užtikrinant jos įgyvendinimą ir organizacijos vertės kėlimą.

Tikslus paversite veiklos rodikliais. Išmoksite juos nustatyti ir teisingai iškomunikuoti taip, kad kiekvienas darbuotojas žinotų kaip juos pasiekti ir prisidėti prie įmonės strateginių tikslų įgyvendinimo.

NaudA Organizacijai

Jums bus pateiktas strategijos planavimo, formavimo ir įgyvendinimo ciklas, kuri galėsite praktiškai taikyti savo organizacijoje.

Atsivers galimybės nuolatiniam procesų tobulinimui, efektyvumo didinimui, kaštų mažinimui ir kliento patirties gerinimui.

KPI rodiklių mokymų programa

1. Kaip kaskaduoti įmonės strategiją per proceso ir rezultato rodiklius?

  • Kokia turi būti šiuolaikinė strategija?
  • Kaip strateginiai tikslai virsta rodikliais?
  • Rodiklių kaskadavimas įmonėje: nuo aukščiausio lygio vadovų iki kiekvieno darbuotojo.
  • Kaip įtraukti darbuotojus į strateginių tikslų įgyvendinimą?

2. Koks rodiklis yra „teisingas” ir „geras”?

  • Koks turi būti „geras“ rodiklis?
  • Rodiklių rūšys: rezultato ir procesiniai.
  • Kokie gali būti skirtingų veiklų rodiklių pavyzdžiai?

3. Kaip sukurti kasdienines stebėjimo rutinas?

  • Koks yra kasdienių susirinkimų tikslas?
  • Kaip organizuoti kasdienių susirinkimų sistemą jūsų įmonėje?
  • Gerųjų praktikų ir pavyzdžių pristatymas
Susiję mokymai

KPI rodikliai yra organizacijos strateginio valdymo dalis. Strateginio valdymo mokymai skirti susipažinti su pagrindinėmis strateginio valdymo metodikomis, išmokti sukurti efektyvią strategiją bei gebėti ją įgyvendinti. Strateginiam valdymui taip pat svarbus tinkamas rizikų valdymas.

Kurį kelią ir būdą pasirinkti? Strateginio valdymo mokymai. Consulting Bees
strateginis valdymas
Rizikų matavimas, kokia tikimybė rizikai įvykti ir kokią įtaką tai gali turėti įmonės veiklos vientisumui. Rizikų valdymo mokymai. COnsulting Bees
rizikų valdymas
Turite klausimų dėl KPI rodiklių mokymų?