Mokymai | Procesų valdymas

Kas yra procesų valdymas?

Procesų valdymo klausimas iškyla, kai organizacijos ieško būdų dirbti efektyviau.

Procesas – tai nuosekli veiksmų seka, kuria atliekami darbai norimam rezultatui pasiekti. Proceso aprašymas ir jo laikymasis leidžia organizacijai veikti sklandžiai ir skaidriai.

Proceso valdymas leidžia identifikuoti tas proceso vietas, kurios neveikia ar trukdo pasiekti užsibrėžtų tikslų ir jas pakeisti.

Kokią naudą procesų valdymas kuria organizacijai?

Procesų valdymas organizacijoje atveria kelią procesų tobulinimui, optimizavimui arba automatizavimui. Tai lemia įmonės efektyvumo didėjimą bei kaštų mažinimą.

Dažniausiai praktikoje sutinkamos sritys, kurios reikalauja daugiau dėmesio ir yra efektyviai valdomos procesiniu būdu: problemų sprendimas, tiekimo grandinės valdymas, kokybės ir neatitikčių valdymas, kliento kelionės žemėlapio sudarymas ir kt.

Nuo ko reikia pradėti, norint keisti savo organizacijos valdymą iš funkcinio į procesinį? – Atsakymai į šiuos klausimus pateikiami mokymuose.

Procesų vadymo mokymų nauda

Consulting Bees procesų valdymo mokymai – tai išsamūs mokymai apie esminius procesų valdymo principus ir kaip integruoti procesinį valdymą organizacijoje, kad galėtumėte dirbti efektyviai.

Žinios

Sužinosite kas yra procesas, kokie yra jo pagrindiniai elementai ir parametrai.

Susipažinsite su procesinio valdymo esminėmis dalimis.

Suprasite kaip tobulinti procesus ir pasirinkti tam geriausią įrankį.

Įgūdžiai

Įgysite BPMN2 (procesų braižymo) pagrindus.

Išmoksite valdyti ir matuoti savo procesus: nustatyti jų šeimininkus, tikslą, rezultatą, rodiklius.

Įgysite darbo standartizavimo ir komandos formavimo įgūdžius.

Kompetencija

Gebėsite identifikuoti savo įmonės procesus, sudaryti procesų žemėlapį ir vertės grandinę.

Prioriteto tvarka gebėsite peržiūrėti organizacijos procesus vadovaujantis procesų tobulinimo ciklu.

NaudA Organizacijai

Suprasite kokia apimtimi procesinis valdymas tinka jūsų įmonei šiame brandos etape ir kaip sistemiškai jį įsidiegti.

Gausite praktinių šablonų sąrašą (įmonės vertės grandinė, proceso aprašas, pokyčio planas).

Procesų valdymo mokymų programa

1. Kas yra procesinis valdymas ir kam jis reikalingas?

 • Kas yra procesas?
 • Kas yra procesinis valdymas ir kokia jo nauda?
 • Kaip identifikuoti įmonės vertės grandinę?
 • Kaip sudaryti procesų žemėlapį?

2. Kokie yra pagrindiniai proceso elementai ir parametrai?

 • Kaip „nubraižyti procesą“ – trumpai apie BPMN2.
 • Kaip nustatyti proceso šeimininką?
 • Kaip nustatyti proceso tikslą ir rezultatą?
 • Kaip nustatyti proceso rodiklius?

3. Kaip tobulinti savo procesus?

 • Kaip identifikuoti proceso tobulintinas vietas: butelio kakliukus, neefektyvią komunikaciją, galimybes įvykti klaidoms?
 • Kaip tobulinti procesą? Konkretus žingsnių sąrašas kaip iš esamos situacijos pasiekti norimą.
 • Kaip užtikrinti, kad patobulinimai yra užfiksuoti ir nėra grįžtama prie neefektyvaus darbo?
Susiję mokymai

Procesų valdymas yra labai plati sritis, apimanti daugelį įmonės veiklos sričių. Dėl šios priežasties parengėme detalesnius mokymus toms sritims, kurios pagal mūsų patirtį yra reikšmingos įmonių veikloje ir procesinis valdymas jose duoda daugiausiai naudos.

Turite klausimų dėl Procesų valdymo mokymų?