Mokymai | Procesų braižymas BPMN

Kas yra BPMN?

BPMN (angl. Business Process Modeling and Notation) – tai yra tarptautinis verslo procesų modeliavimo standartas ir pagrindinė verslo procesų valdymo dalis. BPMN diagramos leidžia vizualiai atvaizduoti įmonių veiklos procesus.

Kodėl gebėjimas braižyti procesus yra svarbus įmonės veikloje?

Procesų braižymas leidžia įmonėje lengviau susikalbėti proceso dalyviams, argumentuoti nuomones, matyti faktus. Tai veda link mažesnių svyravimų, stabilios proceso kokybės, optimalaus resursų panaudojimo.

Taigi įgūdis aiškiai ir paprastai braižyti procesus lemia didesnį įmonės veiklos efektyvumą ir gerina komunikaciją tarp visų proceso dalyvių. Procesų braižymas yra galingas įrankis, leidžiantis priimti racionalius ir pagrįstus sprendimus.

Pilnavertis procesų valdymas organizacijoje atveria kelią procesų tobulinimui, optimizavimui arba automatizavimui.

BPMN procesų braižymo mokymų nauda

Consulting Bees BPMN mokymuose pateikiamos procesų braižymo teorinės žinios ir praktiniai patarimai, kaip aiškiai ir paprastai nubraižyti reikalingus procesus, padėsiančius efektyviau dirbti.

Žinios

Suprasite kas yra procesas ir kokie yra jo pagrindiniai elementai.

Suprasite, kodėl procesų valdymas prasideda, o ne baigiasi proceso atvaizdavimu.

Įgūdžiai

Išmoksite valdyti ir matuoti savo procesus: identifikuoti procesų dalyvius, tikslą, rezultatą, rodiklius.

Gebėsite nubraižyti procesą taip, kad jis būtų trumpas ir lengvai skaitomas.

Kompetencija

Metodiškai formalizuosite proceso žingsnius ir jo elementus.

Užtikrinsite, kad procesai būtų nuolatos stebimi ir tobulinami.

NaudA Organizacijai

Įmonės procesai bus valdomi, užtikrinant stabilią kokybę ir kaštus.

Didės procesų efektyvumas: mažės broko ir klaidų, didės darbuotojų pasitenkinimas.

BPMN procesų braižymo mokymų programa

1. Kas yra procesas ir jo pagrindiniai elementai?

 • Procesų valdymo nauda.
 • Rolės ir atsakomybės.
 • Tikslas ir rezultatas.

2. Kaip nubraižyti procesą?

 • Kas yra BPMN procesų braižymo standartas?
 • BPMN proceso struktūra.
 • Pagrindiniai ir papildomi BPMN elementai.
 • Kritinės BPMN klaidos ir geras procesų braižymo „tonas“.
 • Praktinis procesų braižymas.

3. Kaip formalizuoti nubraižytą procesą?

 • Proceso rodikliai.
 • Proceso aprašas.
 • Derinimas su suinteresuotomis šalimis.
 • Procesų saugykla.

4. Kaip tobulinti savo procesus?

 • Kaip identifikuoti proceso tobulintinas vietas – butelio kakliukai, neefektyvi komunikacija, galimybės įvykti klaidoms.
 • Kaip tobulinti procesą – konkretus žingsnių sąrašas kaip iš esamos situacijos pasiekti norimą.
 • Kaip užtikrinti, kaip patobulinimai yra užfiksuoti ir nėra grįžtama prie neefektyvaus darbo.
Susiję mokymai

BPMN procesų braižymas yra bazinė kompetencija. Rekomenduojame įgyti ir kitas bazines kompetencijas šiuose mokymuose: procesų valdymas, problemų sprendimas. Taip pat gilinti žinias susijusiose ir įmonės veiklos efektyvumo gerinimui svarbias sritis: tiekimo grandinės valdymas, kliento kelionės žemėlapio sudarymas, kokybės ir neatitikčių valdymas.

Įmonės procesų valdymas - vidiniai ir išoriniai mokymai vadovams ir darbuotojams. Consulting Bees vedami mokymai organizacijoms
Procesų valdymas
Prekybinių ir gamybinių įmonių tiekimo grandinės nuo tolimiausio tiekėjo iki pirkėjo valdymas. Tiekimo grandinės valdymo mokymai. Consulting Bees
Tiekimo grandinės valdymas
Kliento poreikiai - unikalūs ar galima juos standartizuoti? Patenkinti kliento poreikiai - augantys pardavimai. Kliento kelionės žemėlapio sudarymo mokymai. Consulting Bees
Kliento kelionės žemėlapis
Rizikų matavimas, kokia tikimybė rizikai įvykti ir kokią įtaką tai gali turėti įmonės veiklos vientisumui. Rizikų valdymo mokymai. COnsulting Bees
Kokybės ir neatitikčių valdymas
Rizikų matavimas, kokia tikimybė rizikai įvykti ir kokią įtaką tai gali turėti įmonės veiklos vientisumui. Rizikų valdymo mokymai. COnsulting Bees
Problemų sprendimas
Turite klausimų dėl BPMN procesų braižymo mokymų?