Verslo konsultacijos ir paslaugos

Organizacijos veiklos auditas. Consulting Bees teikiama paslauga

Veiklos auditas

Audito metu atliekamas objektyvus įmonės esamos situacijos vertinimas, identifikuojamos problemos bei jų priežastys. Pateikiamos rekomendacijos pokyčių įgyvendinimui.

Pokyčio projektas, padedantis lengviau ir efektyviau valdyti projektus ar kitus pokyčius organizacijoje

Pokyčio projektas

Pokyčio projektas, tai kelias į sėkmingą naujo projekto ar naujo proceso diegimą įmonėje. Pokyčių valdymas padeda tinkamai pasiruošti naujovėms ir jas efektyviai įgyvendinti įmonėje.

Verslo valdymo ir vystymo renginiai. Strateginės sesijos, mokymai ir kt. Consulting Bees

Veiklos efektyvumo gerinimo renginiai

Įmonei pritaikyti renginiai: strateginė sesija, vidiniai mokymai, kliento kelionės žemėlapio sudarymas, hakatonas. Jų metu apsibrėšite tikslus, įgysite žinių, sustiprinsite kompetenciją.

Organizacijos veiklos auditas. Consulting Bees paslauga

Veiklos auditas

Kas yra organizacijos veiklos auditas?

Veiklos auditas – tai organizacijos veiklos esamos situacijos įvertinimas, pirminių problemų analizė bei jų priežasčių identifikavimas, pasiūlymai ir rekomendacijos problemų sprendimui, pokyčių plano sudarymas, veiklos rodiklių (KPI) nustatymas ir kt.

Dažniausios veiklos audito inicijavimo priežastys:

 • neefektyvus finansinių, žmogiškųjų, gamybinių ar kitų išteklių panaudojimas
 • chaotiškas ir nesuvaldomas augimas
 • verslo stagnacija ar poreikis keistis
 • naujų galimybių racionalus įvertinimas
 • kitos priežastys, kurios riboja organizacijos veiklą

Kokia veiklos audito eiga?

Pirmas veiklos audito žingsnis

Išsiaiškinti organizacijos vadovų lūkesčius dėl atliekamo veiklos audito, t.y. dėl kokios priežasties įmonė pasikvietė verslo konsultantus? Tai gali būti:

 • konkrečios įmonėje susidariusios situacijos įvertinimas (pvz.: vadovai įvardija konkretų atvejį ir nori jį išanalizuoti bei išspręsti)
 • įmonėje (ne-) veikiančių procesų įvertinimas (pvz.: nuolat vėluojantys užsakymai, neigiami klientų atsiliepimai ir pan.)
 • jau diegiamo projekto ar jo etapo įvertinimas (pvz.: ilgai trunkantis IS diegimas)
 • vieno ar kelių padalinių veiklos įvertinimas (pvz.: netinkama komunikacija ar jos nebuvimas tarp padalinių, nemotyvuoti darbuotojai, kompetencijų ar įgūdžių trūkumas ir pan.)
 • visos įmonės veiklos įvertinimas (pvz.: nepavyksta pasiekti rodiklių, užsibrėžtų tikslų arba esant sparčiam augimui nežinome kur kreipti fokusą, pametame prioritetus)
Antras veiklos audito žingsnis

Ekskursija po įmonę, t.y. fizinis atvykimas į įmonę ir pokalbiai su organizacijos vadovais bei darbuotojais:

 • trumpas susipažinimas su įmonės veikla, įmonės vadovais ir darbuotojais
 • vizualiai matomų trūkumų/ ribojimų ir vidinės įmonės kultūros/ pasitenkinimo darbu įvertinimas
 • trumpi interviu su vadovais ir darbuotojais, atsakingais už audituojamas ir su jomis susijusias veiklas
Trečias veiklos audito žingsnis

Gyvi arba online interviu su organizacijos vadovais ir darbuotojais, kai reikia detaliau aptarti atliekamus darbus ar procesus. Šių interviu tikslas išsiaiškinti problemas ir nustatyti jų priežastis.

Ketvirtas veiklos audito žingsnis

Gautos informacijos apdorojimas ir analizė pagal įvairias metodikas (SWOT, Porter vertės grandinė, ADKAR, Procesų valdymas ir kt.). Pakartotiniai online interviu, jei reikia patikslinti veiklas, procesus ar jų detales.

Penktas veiklos audito žingsnis

Išsami, vizualiai pateikta ataskaita, jos pristatymas ir aptarimas:

 • veiklos audito rezultatai – kokia situacija įmonėje yra šiuo metu
 • rekomendacijos – ką reikėtų keisti ir tobulinti, siekiant išspręsti/ pagerinti esamą situaciją
 • konkretūs pasiūlymai:
 • atsižvelgiant į audito pradžioje išsakytus įmonės vadovų lūkesčius
 • dėl veiklos audito metu pastebėtų neveikiančių ar netinkamai veikiančių procesų
Veiklos audito pateikiamų ataskaitų pavyzdžiai

Grafinės ataskaitos, esami procesai bei juose pastebėti trūkumai – audito metu naudojami visi reikalingi įrankiai, siekiant kuo tiksliau nustatyti ir įvardinti priežastis, dėl kurių įmonė negali pasiekti tikslų ar egzistuoja verslo/ proceso rizikos.

Consulting bees atliekamo veiklos audito ataskaita - esami organizacijos procesai
Veiklos audito ataskaita - darbuotojų vertės santykio matrica. Consulting Bees
Consulting Bees atliekamo veiklos audito ataskaita - darbuotojų įgūdžių ir įsitraukimo matrica
Veiklos audito ataskaita - organizacijos pokyčių planas. Consulting Bees

Kokia veiklos audito nauda?

Veiklos audito pagrindinis tikslas – pamatyti organizacijos objektyvų vertinimą profesionalių verslo konsultantų akimis, kurie naudoja tinkamus įrankius ir metodikas, ir gali pateikti konkrečias rekomendacijas bei pasiūlymus, vadovaudamiesi sukaupta patirtimi ir gerąja praktika.

Veiklos audito rezultatas – esamos situacijos „nuotrauka“ su įvardintomis priežastimis ir realus veiksmų planas.

Veiklos audito nauda – įmonė, veikdama pagal pateiktas rekomendacijas ar sudarytą veiksmų planą, pasieks savo išsikeltus tikslus:

 • finansinis augimas ir plėtra
 • vidinės kultūros, darbuotojų pasitenkinimo darbu gerinimas
 • prekių ir paslaugų kokybės gerinimas ir kt.
 • žmogiškųjų išteklių efektyvus valdymas, talentų pritraukimas

Kada rekomenduojama atlikti veiklos auditą?

Veiklos auditą organizacijoms rekomenduojame atlikti, kai:

 • Jūsų netenkina esami įmonės rezultatai
 • planuojate pokyčius įmonėje ir norite įvertinti galimas rizikas bei grėsmes
 • norite pasitikrinti, ar veikiate taip efektyviai, kaip galite ir ar turite erdvės bei resursų tobulėjimui
Pokyčio projektas, padedantis lengviau ir efektyviau valdyti projektus ar kitus pokyčius organizacijoje

Pokyčio projektas

Organizacijoje kiekviename jos vystymosi etape vyksta pokyčiai, kurie veda į tam tikrą organizacijos brandą. Ir tam tikri pokyčiai galimi tik pasiekus atitinkamą įmonės brandos etapą, kai įmonė ir jos darbuotojai yra pasiruošę pokyčių įgyvendinimui.

Kas yra pokytis?

Pokytis tai veiksmas ar veikla, kuri peržengia įprastos kasdieninės, kitaip dar vadinamos “rutininės” veiklos ribas, t.y. daroma kažkas kitaip ar papildomai nei įprastai, pagal susiformavusią praktiką ar įpročius. Organizacijoje vykdomas pokytis vyksta kiekvieno žmogaus lygmenyje. Ir dažniausiai pokytis reikalauja papildomų darbuotojo pastangų daryti ar elgtis kitaip. Taigi žinia apie naujai organizacijoje vykdomus pokyčius dažniausiai iššaukia natūralią žmonių pasipriešinimo reakciją, kurią tinkamai suvaldžius norimas pokytis bus įgyvendintas sėkmingai.

Dėl kokios priežasties kyla darbuotojų pasipriešinimas įgyvendinamam pokyčiui?

Viena iš dažniausiai pasitaikančių klaidų projektų valdyme yra galvojimas, jog pokytis įvyks, nes organizacijos vadovai priėmė tokį sprendimą ir darbuotojai šį sprendimą vykdys. Vis dėlto praktika rodo, jog didelė naujų projektų dalis lieka įgyvendinta iš dalies ar neįgyvendinta, kadangi pokytis nebuvo valdomas ir „paskendo“ neatsakytų klausimų, išsakytų nepasitenkinimų ir neigiamų emocijų jūroje.

Dažniausiai tai įvyksta dėl subjektyvių priežasčių, tokių kaip:

 • NEŽINOMYBĖ
  Darbuotojas nežino ar nesupranta, dėl kokios priežasties daromas pokytis ir kodėl jis daromas būtent dabar? Kaip pasikeis darbuotojo darbo diena ir kokią įtaką tai turės jo atliekam darbui.
  Pokyčiai pasąmoningai priimami, kaip dabar esančių darbų netinkamas atlikimas. Tai reiškia ir tai, jog darbuotojas dirbo netinkamai (nors to niekas ir nepasakė, dažnai pats darbuotojas padaro tokią išvadą). Taigi natūraliai kyla noras įrodyti, jog darbuotojas dirba gerai ir gali pasiekti rezultatus esamomis sąlygomis. Neretai dėl šios priežasties susiduriame su kita problema – darbuotojo noru įrodyti, jog naujas pokytis neatneš naudos ar net pakenks.
 • BAIMĖ
  Dėl informacijos trūkumo, vidinės organizacijos kultūros (jei nėra įsitraukimo kultūros), pokytis yra suvokiamas kaip grėsmė esamai situacijai. Taip pat darbuotojas gali jausti baimę bei nerimą, ar jam pavyks įgyvendinti pokytį tinkamai ir pateisinti lūkesčius.
 • PAPILDOMAS LAIKAS IR PASTANGOS
  Kiekvienas naujas veiksmas pareikalauja daugiau laiko ir pastangų, nei atliekant įprastą rutininį darbą. Neretai, įgyvendinant pokytį, darbuotojai turi atlikti ir iki šiol darytus darbus, kad nesustojų organizacijos veikla. Labai dažna praktika, jog organizacijoje vyksta daug pokyčių vienu metu ir darbuotojai yra praradę motyvaciją bei pavargę nuo nuolat besikeičiančios tvarkos ir reikalavimų.
Pokyčio įgyvendinimo kelionė kiekvieno darbuotojo lygmenyje. Consulting Bees

Žinant aukščiau išvardintas priežastis, galima jas eliminuoti ar sumažinti, pokytį valdant kaip projektą, kurio sudėtinė dalis yra ir pačio pokyčio įgyvendinimas.

Kas yra pokyčio projektas?

Pokyčio projektas tai pačio pokyčio valdymas tam, kad naujas projektas organizacijoje būtų įdiegtas sėkmingai. Kiekvienas projektas yra pokytis.

Pavyzdžiui, Jūs norite įmonėje įdiegti naują informacinę sistemą (IS), taigi tai yra IS diegimo projektas: diegimo procesas, darbuotojų apmokymai ir pan. Tuo tarpu pokyčio projektas, kaip įdiegti sėkmingai per nustatytą laiką, valdant ir įgalinant žmogiškuosius išteklius, t.y. IS diegimo projekte dalyvaujančius darbuotojus ir siekiant sumažinti ar panaikinti pasipriešinimą pokyčiui:

 • tinkama komunikacija
 • naujo projekto tikslai
 • aiškumas
 • darbuotojų įtraukimas ir darbuotojų atsakomybės
 • darbuotojų kompetencijų ugdymas
 • KPI rodiklių valdymas ir kt.
Verslo valdymas - nuolatinis procesas, kurio skalndus suderinimas yra raktas į sėkmingą verslo vystymą. Consulting Bees

Pokyčio projekto elementai:

strategija
 • Strategijos išgryninimas ir formalizavimas
 • Strategijos įgyvendinimo rutinų sukūrimas ir palaikymas
KPI rodikliai
 • Rodiklių išgryninimas
 • Susirinkimų tinklelis, formatas, įrankis
 • Susirinkimų diegimas, palaikymas
Procesų valdymas
 • Vertės grandinės išgryninimas
 • Procesų tobulinimas
 • Procesų žemėlapio sudarymas
Projektų valdymas
 • Projektų valdymo sistemos parinkimas ir diegimas
Duomenų analitika
 • Duomenų analitikos diegimas naudojant Power BI sistemą

Kokia pokyčio projekto nauda?

Kuo geriau pasiruošite pokyčio įgyvendinimui, tuo sėkmingiau įdiegsite naują projektą ar procesą ir greičiau pasieksite laukiamų rezultatų: finansinių rodiklių gerėjimas, veiklos efektyvumo padidėjimas, darbuotojų motyvacijos ir vidinės organizacijos kultūros stiprinimas ir kt.

Veiklos efektyvumo gerinimo renginiai

Verslo valdymo ir vystymo renginiai. Strateginės sesijos, mokymai ir kt. Consulting Bees

STRATEGINĖ SESIJA

 • praėjusių metų apžvalga
 • organizacijos identitetas (misija, vizija, vertybės)
 • ateities planavimas ir konkretaus metinio veiksmų plano sudarymas
 • trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų išsikėlimas
 • strateginio valdymo, pokyčio valdymo, komandos valdymo įgūdžių formavimas
 • rizikų vertinimas

VIDINIAI IR IŠORINIAI MOKYMAI VADOVAMS BEI DARBUOTOJAMS

 • darbuotojų kompetencijų ugdymas
 • naujų žinių suteikimas
 • įgūdžių formavimas

ProCESO AS IS ir TO BE situacijos braižymo dirbtuvės

 • esamos situacijos atvaizdavimas
 • probleminių vietų, butelio kakliukų, skaitmeninimo galimybių identifikavimas
 • siekiamos būsenos apsibrėžimas ir veiksmų plano sudarymas

Kliento kelionės žemėlapio sudarymas

 • paslaugų ir produktų naudotojo apibrėžimas (kliento persona)
 • klientų poreikių ir patirties įvertinimas proceso etapuose
 • trūkumų identifikavimas ir tobulinimo plano sudarymas

Hakatonas

 • naujų produktų kūrimas ir kūrybinių projektų įgyvendinimas
 • intensyvus unikalių idėjų generavimas per trumpą laiką
 • galutinės koncepcijos ar prototipo pateikimas
 • darbuotojų komandiškumo ir motyvacijos stiprinimas, prasmės jausmo didinimas

Kiekvienas renginys turi konkretų tikslą ir yra rekomenduojamas mūsų, Consulting Bees, po atlikto veiklos audito ar įgyvendinant pokyčio projektą. Dažnai įmonės pačios išsako poreikį renginiui, siekdamos gerinti savo veiklos efektyvumą, sprendžiant tuo metu aktualius klausimus.

Metodikos, kuriomis vadovaujamės

Mes turime sukaupusios vadybos žinių bagažą, gilinamės į pasaulines verslo tendencijas, keliame savo kompetenciją per asociacijas, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio ekspertais. Įgyjamas žinias taikome skirtinguose verslo sektoriuose teoriją paverčiant praktika ir apčiuopiama nauda.

Strateginio valdymo metodikos: SCRUM, AGILE, Projektų valdymas, Pokyčių valdymas (ADKAR), Procesų valdymas, LEAN metodika, TOC metodika ir kt.

Teikdamos verslo konsultacijas ir padėdamos įmonėms įgyvendinti pokyčius bei įdiegti projektus, vadovaujamės šiomis metodikomis:

 • SCRUM projektų valdymo metodika
 • AGILE projektų valdymo metodas
 • Tradicinis projektų valdymas
 • Pokyčių valdymas (ADKAR)
 • Procesų valdymas
 • BPMN – verslo procesų modeliavimas
 • LEAN metodika
 • TOC metodika
 • Tiekimo grandinės valdymas

Mūsų teikiamų verslo konsultacijų ir paslaugų tikslas – ilgalaikė vertė mūsų klientams

Consulting Bees teikiamų verslo konsultacijų finansinė nauda organizacijoms

Finansai

Finansinė nauda – tai piniginė ar materialinė nauda įmonei, įskaitant, pinigus, atsargas, vertybinius popierius, licencijas, patentus, paskolas, paramas, nuolaidas, kilnojamą ir nekilnojamą turtą.

Vertė organizacijai
 • Augantis verslas, kylanti verslo ir turto vertė
 • Įgyvendinti strateginiai tikslai
 • Pagrįsti sprendimai ir pokyčiai
 • Užtikrinti reikiami finansavimo šaltiniai
 • Gerėjantis kreditingumas
 • Sutaupyti veiklos kaštai
 • Galimybės plėtrai ir inovacijoms
Rodikliai
 • Didėjantis pelnas 10-100%
 • Augančios pajamos 10-100%
 • Didėjantys pardavimai 10-100%
 • Auganti marža 10-30%
 • Mažėjančios išlaidos 10-50%
 • Mažėjantis atsargų lygis 10-60%
 • Atlaisvintos apyvartinės lėšos 10-50%
 • Gerėjanti finansinė grąža (ROI) >20%

Klientas

Orientavimasis į klientą yra naudingas verslui daugeliu atžvilgių: nuo geresnio klientų pasitenkinimo ir lojalumo iki didesnio pelningumo ir geresnės reputacijos.

vertė organizacijai
 • Rekomenduojantis, lojalus klientas
 • Didėjantis produkto žinomumas rinkoje
 • Užtikrinama gera reputacija
 • Efektyviai išnaudojamos sistemos: ERP, CRM, internetinė svetainė, kt.
 • Suformuojamas konkurencinis pranašumas
 • Formuojamos darbuotojų vertybės
rodikliai
 • Didėjantis pasitenkinimas NPS, CSAT >10%
 • Gerėjantis aptarnavimo lygis >20%
 • Trumpėjantis užsakymo ciklas 10-70%
 • Auganti teikiamų paslaugų kokybė 10-60%
 • Didėjantys pardavimai 10-100%
 • Didėjantis klientų ratas 10-100%
 • Augantis lojalių klientų skaičius 10-50%
Consulting Bees teikiamų verslo konsultacijų nauda organizacijų klientams
Consulting Bees teikiamų verslo konsultacijų nauda organizacijos darbuotojams

Darbuotojas

Orientavimasis į darbuotojus yra vertinga investicija įmonėms, nes padeda pritraukti ir išlaikyti geriausius talentus, pagerinti darbuotojų moralę ir padidinti bendrą veiklos našumą.

vertė organizacijai
 • Užtikrinamas tvarus ir kryptingas verslo augimas
 • Didinamas darbuotojų įsitraukimas ir motyvacija, pasitikėjimas savimi ir produktyvumas
 • Identifikuojamas automatizavimo arba skaitmenizavimo poreikis
rodikliai
 • Didėjantis pasitenkinimas eNPS >10%
 • Mažėjanti darbuotojų kaita >10%
 • Augančios darbuotojų kompetencijos >10%
 • Užtikrinamas darbuotojų mokymasis, reikiamų žinių lygis 100%
 • Didėjantis sėkmingai įgyvendinamų pokyčių kiekis >10%

Efektyvumas

Efektyvumo didinimas atneša daug naudos įmonėms, padėdamas sumažinti išlaidas ir padidinti našumą. Šiuolaikinėje rinkoje efektyvumas tampa būtinybe siekiant išlikti konkurencingais savo srityje.

vertė organizacijai
 • Standartizuojami visi proceso žingsniai – tokiu būdu darbas atliekamas efektyviausiu būdu, „know-how” išlaikoma įmonėje
 • Padedamas pamatas nuolatiniam tobulėjimui ir procesų tobulinimui
 • Didinamos finansinė grąža, klientų ir darbuotojų pasitenkinimas
rodikliai
 • Atlaisvintas darbuotojų darbo laikas 15-50%
 • Mažėjantis broko ir klaidų skaičius 10-90%
 • Mažėjančios prognozavimo klaidos 10-60%
 • Gerėjanti vidinė komunikacija >10%
 • Didėjantis automatizavimo lygis 10-60%
 • Didėjantis proceso pralaidumas 10-60%
Consulting Bees teikiamų verslo konsultacijų nauda organizacijos efektyvumui

Sėkmingas verslo valdymas ir vystymas yra ilgalaikis procesas, reikalaujantis:

 • sklandaus darbo organizavimo ir vykdymo šiandien
 • pamatuotų, valdomų ir ambicingų lūkesčių artimoje ateityje
 • vizijos ir strateginio plano, kaip jūsų organizacija dirbs ilgalaikėje perspektyvoje po 3, 5 ar 10 metų

Teikdamos verslo konsultacijas bei verslo efektyvinimo paslaugas dėmesį skiriame ilgalaikIAM ir tvarIAM įmonės augimUI, KAD:

 • šiandien padarytas pokytis padėtų Jūsų įmonei uždirbti ir atneštų teigiamų rezultatų ateityje
 • šiandien įgyvendinamas projektas būtų sėkmingas dėl palankaus Jūsų darbuotojų požiūrio ir įsitraukimo bei kuriamo prasmės jausmo

Kiekvieno verslo tikslas uždirbti pinigus dabar ir ateityje, taigi pirmas žingsnis konsultuojant įmones yra veiklos auditas:

 • Kaip jūsų įmonė veikia šiandien?
 • Su kokiomis problemomis verslas susiduria?
 • Kaip jas išpręsti, jog dirbtumėte efektyviai ir galėtumėte uždirbti šiandien?
 • Kokius pokyčius atlikti, kad pasiektumėte ilgalaikių tikslų ir uždirbtumėte ateityje?

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Parašykite mums, arba susisiekime socialiniuose tinkluose