Strapsniai nuo 2024-02-02

Naudinga informacija, įžvalgos, rekomendacijos bei klientų patirtys.
Savo straipsniuose norime parodyti visas verslo valdymo puses, su kokiais iššūkiais susiduria organizacijos ir kokie metodai padeda priimti teisingus sprendimus. Siekiame atkreipti dėmesį į esminius veiklos valdymo dalykus, kurių diegimas, keitimas ar tobulinimas leidžia pasiekti geriausią rezultatą per trumpiausią laiką.

Efektyvumas įmonėse: procesų valdymas, lean sistema, apribojimų teorija

Našumas ir efektyvumas versle: kuris svarbiau?

Kalbant apie verslo procesų tobulinimą dažniausiai girdime dvi sąvokas: našumas ir efektyvumas, t.y. tam kad verslas būtų sėkmingas, jis turi dirbti našiai bei efektyviai. Kas iš tiesų slepiasi po šiomis sąvokos ir kokią įtaką tai turi verslo sėkmei? Kas yra Našumas? Darbo našumas – tai atlikti veiksmus (dalykus) teisingai[…]

Mūsų įžvalgos kituose šaltiniuose

Sandėlių inventorizacijos procesai ir jų valdymas. Consulting Bees

Inventorizacija – vienas seniausių apskaitos elementų

Pasikalbėkime, kaip mes galime padėti Jums efektyviau valdyti procesus!