Dėl Kokios Priežasties Strateginės Sesijos Yra Būtinos Jūsų Verslo Sėkmei? 

Strateginis valdymas ir operatyvinis valdymas - Consulting Bees

Svarbiausios strateginės sesijos naudos

Nuolat besikeičiančiame verslo pasaulyje būti priekyje savo konkurentų, dirbti efektyviai ir pasiekti užsibrėžtų tikslų yra būtinos sėkmingo verslo sąlygos. Dažniausiai sėkmė nėra atsitiktinė – tai nuoseklaus ir konstruktyvaus darbo rezultatas. Tam, kad žinotume, ką daryti ir kaip pasiekti norimą rezultatą, turime turėti planą. Puikus įrankis jį sukurti yra strateginė sesija.

Šiame straipsnyje aptarsime svarbiausias strateginės sesijos teikiamas naudas bei kaip strateginės sesijos prisideda prie sėkmingo verslo kūrimo ir augimo.

Įmonės brandos identifikavimas

Strateginis planavimas prasideda nuo jūsų įmonės identiteto ir brandos identifikavimo. Įmonės branda turi svarų vaidmenį formuojant šių sesijų kryptį ir turinį. Ar jūsų verslas yra startuolis, kupinas entuziazmo ir maksimalizmo, ar esate patyręs žaidėjas rinkoje, turintis ilgametę patirtį tam tikroje pramonės šakoje? Svarbu suprasti, kuriame etape yra jūsų įmonė.

Pradedantiesiems verslams daug dėmesio skiriama tvirto pagrindo sukūrimui, išgryninant silpnas ir stiprias vietas, apsibrėžiant veiklos apimtis ir lūkesčius, siekiant įsitvirtinti rinkoje, apsibrėžiant tikslinį klientą.

Tuo tarpu, ilgametės, savo pozicijas įtvirtinusios, įmonės atsineša didelę patirtį, dažnai, kompleksinį veiklos mastą. Joms strategija yra tarsi kompasas, leidžiantis orientuotis ir veikti sudėtingesnėse rinkose, numatyti grėsmes, palaikyti tvarų augimą.

Įmonės kasmet organizuodamos strategines sesijas:

  • pasitikrina, ar ankstesniais metais išsikelti trumpalaikiai tikslai yra pasiekti;
  • pasitikrina, ar ilgalaikiai tikslai vis dar aktualūs;
  • išsikelia naujus tikslus.

Nepriklausomai nuo to, kokiame brandos etape yra jūsų įmonė, tikslas išlieka tas pats – nubrėžti tvarų sėkmės kelią. Strateginės sesijos padeda nubrėžti kelią, kuriuo verslas nori eiti ir išgryninti tikslus, kurių verslas sieks.

Bendro vaizdo matymas

Kasdienės užduotys užimą didžiąją dalį mūsų darbo laiko, todėl lengva pamesti platesnę viziją, didesnio vaizdo (angl. big picture) matymą. Tai dar vienas svarbus strateginės sesijos aspektas – iš naujo pamatyti ar prisiminti, kaip atrodo jūsų įmonės bendras paveikslas.

Horizontalus verslo aplinkos matymas

Įsivaizduokite, kad stovite ant kalvos ir žiūrite į besidriekiantį kraštovaizdį tolumoje. Matote ne tik atskirus medžius, bet ir aplink esančius miškus, upes, laukus. Panašiai per strateginę sesiją suinteresuotosios šalys gauna panoraminį jų verslo aplinkos vaizdą.

Šis taškas leidžia giliau suprasti rinkos tendencijas, konkurentų veiksmus ir atsirandančias galimybes. Skirtumas yra didžiulis tarp ėjimo vingiuotu keliu su uždengtomis akimis ir matant 360 laipsnių reljefo vaizdą. Tiesa?

Rizikų valdymas ir galimybių išnaudojimas

Strateginės sesijos metu įmonė gali identifikuoti rizikas arba įvardinti naujas, iki tol nepastebėtas, galimybes.

Pavyzdžiui, įmonė, turinti realias galimybes augti ir plėstis, gali atrasti neišnaudotas rinkas arba naujas technologijas, kurios atitinka ilgalaikius tikslus. Gebėjimas numatyti ir prisitaikyti prie verslo aplinkos pokyčių gali lemti įmonės klestėjimą. Ir priešingai, įmonė gali nuolat balansuoti ant išgyvenimo ribos, jei plaukia pasroviui, negalvodama, kas laukia už gretimo vingio.

Veiksmų suderinimas su bendruoju vaizdu

Bendro vaizdo matymas turi virsti į realius veiksmus. Būtent strateginės sesijos yra tinkama forma ir erdvė, leidžianti suderinti kasdienes rutinines operacijas su bendru vaizdu.

Strateginiai sprendimai, pradedant išteklių paskirstymu ir baigiant produkto kūrimu, bus pagrįsti aiškiu supratimu, kaip jie prisideda prie pagrindinio tikslo įgyvendinimo. Tai tarsi dėlionės dalių sujungimas, kur kiekviena yra būtina galutiniam paveikslui.

Sklandi savininkų, vadovų ir darbuotojų tarpusavio komunikacija

Kiekvienoje sėkmingoje organizacijoje tinkama komunikacija yra tarsi klijai, laikantys procesą. Komunikacija tai kanalas, per kurį formuojamos idėjos, įgyvendinamos kolektyvinės pastangos. Tačiau sudėtingame verslo tinkle efektyvus bendravimas neretai gali būti sunkus ir komplikuotas.

Strateginė sesija yra skirta suburti savininkus ir vadovus, vadovus ir darbuotojus. Padėti jiems kalbėtis, dalytis įžvalgomis, suderinti savo pastangas, siekiant bendro tikslo.

Dar daugiau, strateginėje sesijoje kiekvienas balsas yra girdimas, kiekviena perspektyva vertinama. Ir tai ne tik didina darbuotojų įsitraukimo jausmą, bet ir iškelia daugybę naujų idėjų.

Bendro tikslo ir kelio nustatymas

Bendro įmonės tikslo įvardijimas parodo kryptį, sutelkia dėmesį ir bendrą visų norą pasiekti šį tikslą. Įsivaizduokite, kad jūsų tikslas yra tolima kalno viršūnė ir jūsų įmonė – grupinei ekspedicijai besiruošianti komanda. Visi ekspedicijos dalyviai turi vienodai suprasti kelionės tikslą, pasirinktą kelią ir reikalingus išteklius. Taigi strateginės sesijos metu:

  • įvardijamas bendras tikslas,
  • numatomas kelias, vedantis į tikslą,
  • užtikrindama, kad kiekviena suinteresuotoji šalis suprastų savo vaidmenį ir kolektyvinę misiją.

Toks tikslo suderinimas padidina darbuotojų motyvaciją ir supaprastina sprendimų priėmimą. Kai visi žygiuoja tuo pačiu ritmu bendro tikslo link, įmonės augimas ir tikslų įgyvendinimas tampa realybe.

Nuo apmąstymų iki veiksmų: strateginio plano vykdymas

Strateginės sesijos metu ugdomas komandiškumas, apsikeičiama idėjomis ir parengiamas puikus strateginis planas. Kas toliau? Perėjimas nuo idėjos prie įgyvendinimo yra pats svarbiausias momentas.

Pagrindinė taisyklė: strateginis planas yra tiek geras, kiek jis yra įgyvendinamas. Strateginis planas yra tarsi išsamus žemėlapis, bet vis tiek reikia patiems leistis į kelionę ir pasiekti tikslą, laiku pastebėti, kai yra nukrypstama nuo numatyto maršruto. Todėl svarbu paskirti atsakingus asmenis, nustatyti gaires ir nurodyti aiškius projektų ir užduočių terminus. Kiekvienas jūsų komandos narys turi žinoti savo vaidmenį įgyvendinant planą!

Verslo aplinka yra dinamiška, todėl gali kilti nenumatytų iššūkių. Turite būti pasiruošę prisitaikyti, pakeisti savo požiūrį, tačiau nenukrypti nuo galutinio tikslo.

Lankstumas ir prisitaikymas

Strateginis planas yra tarsi gidas, kuriuo reikia vadovautis. Tačiau lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti yra būtini strategijos įgyvendinimui. Visų metų eigoje vykstanti vadovų komunikacija ir gebėjimas reaguoti į rinkos pokyčius, konkurentų veiksmus užtikrina, kad jūsų strateginis planas išliks aktualus ir veiksmingas. Strateginis valdymas leis jums reaguoti į naujas tendencijas, pasinaudoti atsiradusiomis galimybėmis ir apeiti galimas kliūtis dažniau nei kartą per metus.

Strateginė sesija – tai tiesiausias kelias tvarios verslo sėkmės kūrimo ir išlaikymo link

Jūsų įmonės tikslų identifikavimas, didelio paveikslo matymas ir aiški komunikacija – tai ne tik užduotys, kurias rekomenduojama atlikti. Tai yra jūsų įmonės progreso katalizatoriai. Bendro tikslo nustatymas ir idėjų pavertimas veiksmais kartu su lanksčiu požiūriu į juos, yra jūsų klestinčio verslo pagrindas.

Pradėdami savo strateginę kelionę atminkite, kad tai yra nenutrūkstamas procesas. Jūsų verslas vystysis, kaip ir jūsų strategijos. Kiekvienoje strateginėje sesijoje jūs ne tik reflektuojate praeitį, planuojate dabartį, bet ir kuriate ateitį. Strateginis valdymas prasideda nuo strateginės sesijos.

Ar jūs svarstote apie strateginį įmonės valdymą? Reikia konsultacijos organizuojant strateginę sesiją?
Susisiekite su mumis ir aptarsime jūsų situacijai tinkamą sprendimą.

Skaitykite kitus mūsų straipsnius