Strateginio Planavimo Procesas: Nuo Ko Pradėti Ir Kaip Organizuoti

Kurį kelią ir būdą pasirinkti? Strateginio valdymo mokymai. Consulting Bees

Stipri verslo strategija – tai jūsų įmonės kelias į sėkmę. Strateginė sesija – tai kompasas, vedantis teisingu keliu. Nuo ko pradėti ir kaip efektyviai sukalibruoti šį įrankį, pagal jūsų įmonės poreikius ir vertybes?

Šiame straipsnyje pateiksime pagrindinius strateginės sesijos principus. 

Strateginių sesijų reikšmė

Strateginės sesijos – tai struktūrizuoti susitikimai ar renginiai, kurių metu įmonės vadovai susitinka su savo komandomis, kad apžvelgtų praėjusio laikotarpio rezultatus, apibrėžtų įmonės ateitį ir sukalibruotų pastangas įgyvendinti reikalingoms strateginėms iniciatyvoms. 

Sėkmingas strateginis valdymas prasideda nuo aiškaus verslo strategijos suvokimo, t.y. kokiame brandos etape yra įmonė šiuo metu ir kur nori būti ateityje. Strateginė sesija organizuojama atsižvelgiant į įmonės brandą ar poreikius, pvz.:

  • Įmonė, kuri pirmą kartą formalizuoja savo strategiją, turėtų pradėti nuo įmonės identiteto, vizijos, misijos ir vertybių apibrėžimo.
  • Didesnės vadybinės brandos įmonės, kurios minėtus punktus jau yra išsigryninę, strateginės sesijos metu aktualizuoja strategines iniciatyvas, vertina rizikas, gryninasi tikslus, planuoja biudžetą, kalibruoja padalinių veiklą.

Strateginio planavimo etapai

Strateginio planavimo procesas turi pereiti per kelis lygmenis, nuo labai tolimų, grandiozinių ir globalių įmonės siekių bei tikslų iki pat operatyvinio lygmens, kur kiekvienas darbuotojas supranta, kaip jis prisideda prie strategijos įgyvendinimo ir ką gali daryti kitaip, geriau, efektyviau jau nuo šiandien.

Strateginės sesijos dienotvarkė

Pasiruošimas sesijai

Įmonės strateginė sesija turi prasidėti nuo kruopštaus planavimo. Dar prieš strateginės sesijos dieną, reikia suprasti vadovybės ar akcininkų, veiklos savininkų poziciją ir lūkesčius.  Antra, verta surinkti faktus ir paanalizuoti kaip atrodo jūsų konkurentai ir kuo jie išsiskiria rinkoje. Trečia, gauti informacijos apie jūsų klientų poreikius, peržvelgti klientų apklausų (jei tokias vykdote) duomenis. Labai svarbu jau iki strateginės sesijos turėti gaires, suprasti kokią įmonę norite auginti ir puoselėti, įsivertinti, kokios jūsų organizacijos vertybės ir kiek jos atliepia jūsų siekius. Pasiruošimas prieš strateginę sesiją padeda išvengti chaoso susitikimo metu. Tinkamai atlikę namų darbus jūs būsite pasiruošę argumentuotai išdėstyti savo poziciją ir įkvėpti kolektyvą patikėti kartais labai ambicingomis vizijomis ir tikslais.

Strateginės sesijos eiga

Strateginėje sesijoje vadovai susitinka su savo komanda tam, kad pasinertų į verslo strategijos planavimą, kad kiekvieno komandos nario mintys būtų išgirstos, kad būtų aptarti pasiūlymai ir ateities tikslai.

Vizija, Misija ir  Vertybės

Įmonės vizija, misija ir vertybės – tai įmonės veiklos pagrindas, nuo kurio priklauso tolimesni tikslai ir planai. Diskusijos metu reikia apsibrėžti:

SWOT analizė

Ne ką mažiau svarbi strateginės sesijos dalis yra organizacijos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių įvertinimas. Šiuos įmonei palankius ir nepalankius veiksnius galima efektyviai nustatyti remiantis SWOT analize (angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), arba lietuviškai  SSGG (Stiprybės, silpnybės, galimybės grėsmės). Tai puikus įrankis, padedantis suprasti, kas įmonei sekasi geriausiai, o ką reiktų dar patobulinti.

Strategijos generavimas

Šiame etape kartu su komanda ieškoma būdų, padėsiančių įgyvendinti įmonės tikslus, sumažinti veiklos rizikas, eliminuoti įmonės silpnybes ir išnaudoti stipriąsias puses:

  • Prioritetai: Kurioms iniciatyvoms teikti pirmenybę? Tikslas pajėgumus ir išteklius paskirstyti ten, kur jie turės didžiausią poveikį.
  • Veiksmų planai: Kiekvienam strateginiam tikslui sukuriamas veiksmų planas, priskiriamas atsakingas asmuo.

Rizikų valdymas – tai svarbi strateginės sesijos dalis. Rekomenduojama apsvarstyti galimas rizikas, būdus kaip jas valdyti ar sumažinti.

Strateginės sesijos apibendrinimas

Strateginė sesija tikrai nesibaigia vos uždarius susitikimo salės duris. Labai svarbu dokumentuoti visus sesijos metu priimtus sprendimus, pasiskirstyti pareigomis ir atsakomybėmis bei nustatyti tolesnį procesą, kad visos geriausios idėjos virstų realiais veiksmais.

Sprendimo priėmimas

Siekiant, kad strateginės sesijos procesas būtų sklandus, sprendimų priėmimas turi remtis surinktais faktais bei duomenimis. Ne visuomet strateginės sesijos metu yra žinoma visa sprendimui priimti būtina informacija. Dėl to, strategijos gryninimo metu iš darbuotojų surinktos idėjos, po sesijos būna peržiūrimos vadovų, analizuojamos ir formalizuojamos. Vieni projektai patvirtinami iš karto, kitiems inicijuojamas naudos vertinimas, treti tiesiog atmetami ar perkeliami dar kitiems metams.

Sprendimų įgyvendinimo stebėjimas

Po strateginės sesijos svarbu formalizuoti, kokiais veiksmais komanda sieks strateginių tikslų įgyvendinimo. Ką stebėsime per rodiklius, kur reikės inicijuoti naujus projektus ar koreguoti jau vykdomus. Turi būti sukuriama įgyvendinimo stebėsenos ir atskaitomybės sistema. Aiškiai apibrėžiami etapai ir rodikliai, kad būtų galima efektyviai ir reguliariai vertinti veiksmų įgyvendinimą, jų nuoseklumą.

Strateginė sesija – daugiau nei sprendimai

Sėkminga strateginė sesija ne tik sprendimų priėmimas, bet ir šių sprendimų suderinimas su įmonės tikslais, kurie įmonės viziją paverstų realybe. Tai tarsi visų ambicijų ir tikslų sujungimas su tuo, kaip tai įgyvendinsime realybėje, atsižvelgiant į turimus resursus ir augimo planus, išliekant ištikimais savo įmonės vertybėms ir misijai. 

Tikimės, kad šios įžvalgos padės pasiruošti strateginės sesijos planavimui bei organizavimui. Linkime pasirinkti tinkamą kelią, vedantį įmonę į sėkmę ir klestėjimą. 

Ar jūs svarstote apie strateginį įmonės valdymą? Reikia konsultacijos organizuojant strateginę sesiją?
Susisiekite su mumis ir aptarsime jūsų situacijai tinkamą sprendimą.

Skaitykite kitus mūsų straipsnius